Aviagen, sağlık ve biyogüvenliğin ve ayrıca patojenleri gıda zincirinin dışında tutmanın ilk damızlık ile başladığının önemini bilmektedir. Çok sıkı biyogüvenlik protokolleri, tüm Aviagen tesislerinde mevcuttur ve insanların, stokların ve donanımın üretim işletmeleri içindeki hareketleri sıkı bir şekilde kontrol edilir.

Biyogüvenlik programlarımız, etkenlere neden olan hastalığın bulaşmasını ve yayılmasını önlemeye, kanatlı hayvan stoğunun ticareti için tüm resmi düzenlemeleri karşılamaya ve/veya bunları aşmaya ve damızlık tedarikinde müşterilere yansıyan aksamaları en aza indirmeye odaklanmıştır.

Aviagen olarak, endüstriye ve müşterilerimize olan sorumluluklarımızın farkında olan bir kurumsal felsefe taahhüt ediyoruz. Biyogüvenliğin sağlanması için tasarlanmış olan altyapıya ciddi yatırımlar ve kapsamlı bir sürü sağlığı programı, sürülerimizi izlemek için kullanılmaktadır. Ayrıca, özel ve uzman kanatlı hayvan veteriner hekimleri ve mikrobiyologlardan faydalanarak canlı üretimine dahil olan şirket çalışanlarının ve tüm sözleşmeli personelin eğitimi de felsefemizin bir parçasını teşkil eder. Çünkü biz, gitgide gelişen ve bilim tabanlı metodolojileri dahil ederek programlarımıza sürekli iyileştirmeler getirme ışığında çalışıyoruz.

 

Tesislere Odaklanma 


Aviagen’in süre gelen yatırım programı, dünya çapındaki 260'ın üzerinde üretim tesisisin en yüksek biyogüvenlik standartları doğrultusunda inşa edilmesini ve en modern donanım ve sistem teknolojilerini barındırmasını garanti eder.Gelişmiş çevre kontrol sistemlerine sahip olan özel seçkin çiftlikler ve kuluçkahaneler, tutarlı bir seleksiyon ortamı ve ürün performansında daimi bir ilerleme sağlar. Büyük ana damızlık ve damızlık grubu çiftlikleri, üstün kalitede günlük kanatlı hayvan stoğunun küresel distribütör ağına ihracatı için damızlık yetiştiricilerinin kuluçkahanelerine kuluçka yumurtaları tedarik eder.Ayrıca, Aviagen'in son derece modern besleme işleme tesisleri ve veteriner laboratuvarları, sağlık durumunun kapsamlı şekilde izlenmesini ve hastalık kaynaklı enfeksiyon riskinin kontrol edilmesini sağlar.