Aviagen, başarılı bir dengeli genetik seleksiyon programına sahiptir. Bu program, sağlık, üretim, çevresel etki, yeniden üretim, dayanıklılık, gıda güvenliği, sağlık ve refah ve sürdürülebilirlik alanlarında sürekli olarak destek verir. Hayvanlarımıza en yüksek kaliteli bakım ve refah standartları sunulmasını sağlıyoruz. Hayvanlarımızın, sorumlu bir tutumla performanslarını geliştirirken yaşama güçlerini ve genel sağlıklarını iyileştirmeye de devam ediyoruz. Kapsamlı araştırma ve refah programlarımızın bir sonucu olarak, hayvanlarımızın beslenmeleri, besinsel ve fiziki, yönetimsel ve çevresel ihtiyaçlar ve bu faktörlerin genel sağlıkları üzerindeki etkisi konusunda bilgi ve uzmanlığımızı daha da geliştiriyoruz. Aviagen bu uzman bilgisini ve sürü sevk-idare uygulamalarını, tüm Aviagen damızlık nesillerinin en iyi sağlık, refah ve performanslarını teşvik etmek için müşteriler ile paylaşmaktadır. 

 

 Refah Hedefleri ve İlkeleri

Şirket politikalarımız, şu refah ilkeleri doğrultusunda geliştirilmekte ve periyodik olarak tekrar gözden geçirilmektedir.

  • Yem ve Su:  Her zaman içme suyu ve dengeli bir beslenme sağlamak.
  • Sağlık ve Veteriner Bakımı: Bilimsel temelli sağlık programları sağlamak ve veteriner bakımını teşvik etmek. Ayrıca, şirketin çok sıkı biyogüvenlik programı, kanatlı patojenlerinin oluşmasını ve yayılmasını önler.
  • Çevre: Yaşam süreleri boyunca hayvanların sağlıklı olmalarını karşılamak için tasarlanan, devam ettirilen ve yönetilen bir koruma sağlamak.
  • Ulaşım: Yaralanmaları önleyecek ve stresi en aza indirecek şekilde tasarlanan ulaşım uygulamaları.

Aviagen'de, bakımını üstlendiğimiz hayvanların refahlarını ve insani şekilde muamele görmelerini taahhüt ediyoruz. Refah uygulamalarımız, refah standardı uygulamalarını karşılamakta veya bunları aşmaktadır ve endüstri işletmeleri tarafından belirlenen rehberlere ve kurallara riayet eder. Buna ulaşmak için, Aviagen olarak tüm çalışanlarımızı sürülerimizin uygun bakımı ve idare prosedürleri hususunda eğitimden geçiriyoruz. Sürülerimizin idaresi ile uğraşan tüm çalışanlar ve sözleşmeli çiftlikler, şirket politikalarına uymalı ve bakımını üstlendikleri hayvanların refahını sağlamak için üstlendikleri sorumlulukları anlamalıdır. Aviagen, hayvan refahı politikalarımıza veya prosedürlerimize karşı yapılan ihlalleri tolere etmeyecektir.

Denetimler ve Güncellemeler

Refah politikalarımız, uygulamalarımız, prosedürlerimiz ve işletmeye yönelik tesislerimiz, kanatlı hayvan refahı alanında hem Aviagen personeli tarafından dahili olarak, hem de tanınmış uzmanlar tarafından harici olarak belgelenmiş yıllık denetimden geçer. Kendi politikalarımıza ve bilim ve uygulamalı deneyimlerle desteklenen endüstri tarafından tanınmış mevcut refah uygulamalarına ve en son gelişmelere uymamızı sağlamak, şirketin taahhüdüdür.

İhlallerin Bildirilmesi: Aviagen çalışanları, hayvan refahı politikalarımıza ve prosedürlerimize karşı yapılan herhangi bir ihlali bildirmekle yükümlüdür. Herhangi bir kişinin, piliçlerimizin herhangi bir kişi tarafından kasti olarak ihmaline veya kötüye kullanımına tanıklık etmesi halinde bu kişiler, ihlalleri welfare@aviagen.com adresini kullanarak Aviagen'e bildirebilir.

İhlallerin raporlanması: Aviagen çalışanları hayvan refahı politikaları veya prosedürleri ile ilgili gerçekleşen her türlü ihlali rapor etmek zorundadırlar. Diğer taraftan hayvanların kasıtlı olarak ihmaline veya tacizine şahit olan herkes sözkonusu ihlalleri welfare@aviagen.com adresine bildirebilirler.

 

Aviagen, Avrupa Çiftlik Hayvanları Yetiştiricileri Forumu'nun (European Forum of Farm Animal Breeders, EFFAB) bir üyesidir ve Doğru Uygulama Kuralları-EFABAR (Code of Good Practice) ve Sürdürülebilir Damızlık Yetiştiriciliği İlkelerine.