Aksi belirtilmedikçe, aviagen.com web sitesinde yayınlanan tüm materyallerdeki telif hakkı, veri tabanı hakları ve benzer haklar, Aviagen Grup'a aittir. Bu materyallerden alıntıları bastırmanıza ya da indirmenize, yalnızca kişisel kullanımlarınız için izin verilmiştir. Bu materyallerin hiçbiri, herhangi bir ticari ya da kamusal kullanım amacıyla kullanılamaz.

aviagen.com web sitesinin hiçbir kısmı ya da sitede yer alan herhangi bir materyal, Aviagen Grup'un yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz, kaydedilemez ya da başka bir web sitesine aktarılamaz.

Feragat

Aviagen.com, sitenin kullanılması, kalitesi ya da işlevselliğine dair herhangi bir garanti ya da başka teminatlar vermez. Siteye erişim, herhangi bir nedenle engellenebilir, kısıtlanabilir ya da ertelenebilir.


Aviagen.com, sitede yer alan materyalin içeriği, doğruluğu, eksiksizliği, zamansızlığı ya da herhangi bir özel amaca uygunluğu konusunda da herhangi bir garanti ya da başka teminat vermez. Yasa ile izin verildiği ölçüde, aviagen.com, sözleşmeden, haksız fiilden ya da diğer şekillerde sitenin kullanılmasından ya da kullanılamamasından veya aviagen.com'da yer alan herhangi bir materyalden ya da aviagen.com'u veya herhangi bir benzer materyali kullanım sonucu ortaya çıkan herhangi bir eylem ya da karardan doğan herhangi bir hasar veya kayıp için (kısıtlama olmaksızın mali kayıplar, iş projelerindeki kayıplardan doğan zararlar, kâr kaybı veya diğer izleyen kayıplar dahil olmak üzere) hiçbir sorumluluk üstlenmez. aviagen.com, harici sitelere bağlantılar içerir. Bu tür sitelerin içeriği üzerinde aviagen. com'un herhangi bir sorumluluğu ve kontrolü yoktur. aviagen.com üzerinde yer alan bilgiler veya aviagen.com'dan köprüler ile elde edilebilen bilgiler, aviagen.com tarafına herhangi bir sorumluluk üstlemeksizin kullanıma sunulmuştur. aviagen.com, aviagen.com'da yer alan bilgiler veya aviagen.com'dan ulaşılabilen bilgilere ilişkin tüm sorumluluğu ve yükümlülüğü (ihmal dahil olmak üzere) reddeder.

Hakların Korunması

Aviagen, Aviagen logosu, Arbor Acres, Arbor Acres logosu, Indian River, Indian River logosu, Ross, Ross logosu, Rowan Range, Rowan Range logosu, Rowan Ranger ve Rowan Ranger logosu, Aviagen'in ABD ve diğer ülkelerdeki kayıtlı ticari markaları olup, Specialty Males ve Yield Plus da ticari markalarıdır. Diğer tüm markalar ve ticari markalar, ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır. Bu ticari markaları herhangi bir nedenle kullanmanız veya çoğaltmanız ya da herhangi bir kişinin ilgili ticari markaları kullanmasına ya da çoğalmasına izin vermeniz yasaktır.